Kerstfeest 70 +

Hierbij nodigen we u, namens de diaconie, van harte uit voor de jaarlijkse kerstviering Samen zingen en luisteren naar de oude woorden van het kerst evangelie. Wij doen dit weer in afwisseling rond een gezamenlijke maaltijd van soep en brood.

Waar: de Hof

Wanneer: woensdag 20 december 2017

Aanvang: 16.30 uur (tot ongeveer 19.00 uur)

Mocht u zelf willen meewerken aan deze viering, bijvoorbeeld door het voorlezen van een mooi gedicht, dan horen we dit graag van u.

Voor de broodmaaltijd is het handig om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Ook kunt u aangeven wanneer u van vervoer gebruik wilt maken. U kunt de invulstrook uit het Twalûd in de Hofkerk en in Nieuw Perspectief inleveren in de daar aanwezige dozen.

Bent u daartoe niet in de gelegenheid, dan kunt u zich telefonisch opgeven bij: Grietje de Haan tel. 472768    en   Alie v.d. Veen tel. 477691

Namens de diaconie,

Tot ziens op 20 december