Kringloopwinkel

van onze gemeente te versterken en de gebouwen beter te benutten. Een van de aanwezigen opperde hierbij om eens na te gaan of een kringloopwinkel iets zou kunnen zijn, bijvoorbeeld in De Hof. Onze voormalige voorganger Pieter Goedendorp heeft hier goede ervaringen mee in zijn huidige gemeente. Als Kerkrentmeesters zullen wij ons hierover buigen. We weten nu al dat we hierbij hulp nodig hebben vanuit de gemeente. Daarom hebben we een oproep aan de gemeente: Wie heeft ervaring met een kringloopwinkel/hergebruik van spullen, weet wat er allemaal komt kijken en wil ons helpen om dit eventueel op te zetten. Een tweede vraag is, als we besluiten een eerste verkoop te houden: wie van de gemeenteleden wil ons bij de uitvoering helpen met ophalen, sorteren en verkopen van de ingebrachte spullen. Opgave kan bij een van de kerkrentmeesters of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Namens de kerkrentmeesters
Roelof Dijkstra, 0511-475962 of 06-11341722