Met deze woorden van Sietze de Vries begon ds. Monica Schwarz uit Almelo haar inleiding over het licht, tijdens de workshop “Maak je eigen geloofskaars” op woensdag 29 maart j.l. Voor deze V&T-avond in De Hof hadden zich vijftien belangstellenden opgegeven: jong en oud, uit Hurdegaryp en van daarbuiten. Onder het genot van een kop koffie, thee en limonade hoorden we hoe symbolen voor het licht door de eeuwen heen een grote rol hadden gespeeld voor gelovigen. De eerste christenen in het Romeinse Rijk werden vervolgd. De graven van hun doden versierden ze met symbolen die voor andere christenen herkenbaar waren, maar die de Romeinen zagen als “slechts mooie tafereeltjes”. Bijvoorbeeld een herder (Christus) met schapen (gelovigen), pauwen (opstanding), en duiven (gelovigen). Belangrijke personen werden in het Romeinse Rijk aangekondigd met het binnendragen van brandende kaarsen en zo werd het licht ook verbonden met Christus.
Ook in andere tradities speelt licht een belangrijke rol, denk aan de menora met kaarsen tijdens het joodse Chanoeka, de kaarsen tijdens het hindoeïstische Divali en de kaarsjes in de kerstboom.  Zonder licht is er geen leven. Geen wonder dat het licht ook vaak als metafoor voor Christus in de Bijbel voorkomt: “Ik ben het Licht der Wereld,” “Zonne der Gerechtigheid”, “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. In de protestantse kerk spelen kaarsen steeds vaker een rol. Niet alleen de Paaskaars, maar ook het kaarsje voor de kinderdienst, de doopkaars, de kaars bij het huwelijk of bij belijdenis.
Na deze interessante lezing over licht en symbolen, nodigde ds. Schwarz ons uit na te gaan welke symbolen voor ons persoonlijk betekenisvol zijn, om hiermee de eigen geloofskaars te versieren. Ze deelde grote witte kaarsen uit en gaf uitleg over de gekleurde was die ze had meegenomen. Ter inspiratie waren er tijdschriften en symbolenboeken.
Het resultaat was prachtig en heel persoonlijk. Vijftien mooie geloofskaarsen stonden aan het eind van de avond op een rij. Om beurten vertelden de deelnemers aan elkaar wat de kaars voor hen symboliseerde. We zagen kruisen, het ichtus- en chiro-teken, duiven, harten, vlammen en regenbogen. Eén van de deelneemsters had de kaars gemaakt voor een vriendin, die momenteel leed aan een burn-out. “Ik hoop haar hiermee te inspireren en te laten weten dat ik aan haar denk.” Een andere deelneemster versierde haar geloofkaars met Taizésymboliek. “Thuis heb ik een speciaal hoekje, waar de kaars komt te staan.” Ook erg mooi waren de kaarsen van de jongste deelneemsters Hanneke en Martha, die hun kaarsen versierden met moderne symbolen voor vriendschap en vrede: hartjesslotjes en lieveheersbeestjes.

Nadat de kaarsen op de foto waren gezet, besloot ds. Schwarz de avond met een mooi citaat dat ze ooit in een oud Frans kerkje tegenkwam: “Heer, ontsteek een vlam in mijn hart en verlicht het tot in de kleinste hoekjes.”
Hanny de Boer-Wentink
Vorming en Toerusting