Kinderen in de knel

Vanaf het nieuwe seizoen gaan we als ZWO-commissie starten met één van de drie projecten van het Themajaar van Kerk in Actie. Het is het project FPT (Fundación Pequeño Trabajador = Stichting Kleine Arbeider). Als ZWO-commissie gaan we voor drie jaar dit project ondersteunen.
Iets over dit project:
Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen en bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Naar school gaan is het laatste waar deze kinderen dan aan kunnen denken. Uw kerk kan zich inzetten voor een bevlogen school die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten.
FPT: een betere toekomst voor de kleine arbeiders.
Ieder kind heeft recht op een goede toekomst en een leven zonder geweld en armoede. Vanuit die motivatie werd Fundación Pequeño Trabajador in 1988 opgericht. De organisatie startte met een school in de wijk Patio Bonito in het zuiden van Bogotá, waar veel vluchtelingen wonen. Zestig procent van de kinderen op de school zijn gevlucht naar Bogotá door geweld elders in het land. Minstens 20 % van de leerlingen is gedwongen om buiten schooltijd te werken, vaak als vuilnisraper of als drager op de markt. Hun gezinnen zijn ontwricht en er moet brood op de plank komen. FPT biedt onderwijs dat bij deze kinderen past en maakt hen weerbaar voor de omstandigheden waarin ze opgroeien. De school zoekt naar alternatieven voor werk, zodat kinderen wel veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. Ze leren bijvoorbeeld producten maken die ze kunnen verkopen.
Tot hier de eerste informatie ter introductie van dit project. We houden u via Twalûd en website op de hoogte.
Namens de ZWO-commissie,  
Yolanda Ulfman