Kinderen in de knel

Beste mensen,

Een jaar geleden heb ik u namens de ZWO laten weten dat we de komende drie jaren hebben gekozen om een project van Kerk in Actie te gaan ondersteunen met name een project wat
specifiek met kinderen te maken heeft. Kinderen zijn de toekomst en daarom is onderwijs en voeding van essentieel belang. We kozen voor het project “De Kleine Arbeider”

In Colombia moeten 1,5 miljoen kinderen werken, hetzij op de markt of in de vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen en naar school gaan is het laatste waar
deze kinderen dan aan kunnen denken. De ZWO heeft zich ingezet voor een bevlogen school die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een
betere toekomst te vergroten.

FPT: een betere toekomst voor de kleine arbeiders  
Ieder kind heeft recht op een goede toekomst en een leven zonder geweld en armoede. Vanuit die motivatie werd Fundación Pequeño Trabajador (FPT, Stichting Kleine Arbeider) in 1988 opgericht. De organisatie startte met een school in de wijk Patio Bonito in het zuiden van Bogotá, waar veel vluchtelingen wonen. Zestig procent van de kinderen op de school zijn gevlucht naar Bogotá door geweld elders in het land. Minstens 20 procent van de leerlingen is gedwongen om buiten schooltijd te werken, vaak als vuilnisraper of als drager op de markt. Hun gezinnen zijn ontwricht en er moet brood op de plank komen. FPT biedt onderwijs dat bij deze kinderen past en maakt hen weerbaar voor de omstandigheden waarin ze opgroeien. De school zoekt alternatieven voor werk, zodat kinderen wel veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen, Ze leren bijvoorbeeld producten te maken die ze kunnen verkopen.

Voor dit project gaan we de komende tijd ook activiteiten organiseren om wat gelden te werven, zoals een stamppottenmaaltijd op 9 februari 2018. Voor u stamppot boerenkool en de kinderen in Colombia kunnen naar school. Tot de volgende keer.

Yolanda Ulfman, namens de ZWO