Zondag 12 november – 8e zondag van de herfst
Deze zondag komen we samen in Nieuw Perspectief voor een bijzondere muzikale viering. Samen met Laudamus én met een kinderkoor staan we met teksten en liederen stil bij de betekenis van de wereld als ons thuis.
Het belooft een prachtige Friese(!) dienst te worden en mooi dat hier ook de kinderen aan meewerken (zie ook de info elders). Welkom!
Let op: voor de tieners is er vandaag een tienerdienst!
’s Avonds om zeven uur vervolgen we onze vespers rond ‘water’. Deze keer richten we ons op het oudtestamentische verhaal van de zondvloed. Mw. Marianne Beeke is de voorganger en het vesperkoor o.l.v. Marieke van der Meer ondersteunt de gemeentezang. Welkom in deze intieme viering!

Zondag 19 november – 9e zondag van de herfst
Deze zondag is er de kinderkerkdienst. Het thema is Superhelden. We willen allemaal superhelden zijn, maar wanneer ben je dit? We lezen Matteus 25:31-46. De clubkinderen van groep 6 werken mee aan de invulling van de dienst.
We ontmoeten elkaar om half tien in Nieuw Perspectief. De voorganger is Anneke van der Kooi en Joop de Jong, Berry en Hindrik zorgen afwisselend voor de begeleiding van de samenzang.

Zondag 26 november – laatste zondag van het kerkelijk jaar
Weer is een kerkelijk jaar voorbij en weer noemen we de namen van hen die we in het afgelopen jaar in onze gemeente hebben moeten missen.
In liefde willen we hen gedenken en we ontsteken voor hen een licht aan het grote licht van de Opstandingskaars. Samen bidden we: Heer, herinner U hun namen! De naaste families ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze ingetogen dienst. Marieke van der Meer begeleidt de samenzang en ook zal er een klein ad hoc koortje in ons midden zijn. Voorganger is ds. Geke Westra.

 Zondag 3 december – 1e zondag van Advent
 En dan is het eerste Advent en zijn we onderweg naar Kerst! Vier weken lang kijken we samen met de kinderen van de kinderdienst uit naar het licht dat midden in de winternacht voor ons allen op zal gaan.
Sta je klaar?, klinkt deze zondag en de lezingen die genoemd zijn, zijn uit Jesaja 63: 19b – 64:8 en Marcus 13: 24-37. Ook zal er deze zondag gelegenheid zijn voor de bediening van de Heilige Doop. Pieter Vos is onze organist en ds. Geke Westra de voorganger.

Zondag 10 december – 2e zondag van Advent
 Wie ben je?, horen we deze tweede zondag van Advent en die vraag wordt ook aan Johannes gesteld in het evangelie dat we lezen (Joh.1: 19-28).
‘Ik ben niet de Messias’, is zijn antwoord. Ook deze zondag bespeelt Pieter Vos het orgel en is ds. Geke Westra de voorganger.
’s Avonds om zeven uur is onze vesper in de R.K. kerk van de Martinus Parochie in Burgum aan de Hillamaweg. De voorganger is dhr. Loek Punt. Deze keer klinken woorden uit Jesaja 55. ‘Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft’, lezen we in het eerste vers. Uiteraard is ook het vesperkoor weer aanwezig o.l.v. Marieke van der Meer. Met dat we naar Burgum gaan, wordt het oecumenische karakter van deze vespervieringen onderstreept. Welkom!

Heilig Avondmaal
Nota Bene: Steeds meer mensen hebben te maken met een glutenintolerantie. Natuurlijk kan dit nooit een belemmering zijn om deel te nemen aan het avondmaal. Wij vragen u, wanneer u glutenvrij brood gebruikt, dit in een klein bakje mee te nemen naar de kerk en af te geven aan één van de diakenen of in de consistorie. We plaatsen dit bakje dan voor de kerkdienst op de avondmaalstafel en tijdens de maaltijd zal het brood u in dit bakje worden aangereikt zodat u veilig mee kunt doen.
Verder: wilt u gebruik maken van de gelegenheid om de maaltijd in de beslotenheid van een huiskamer te vieren omdat u niet meer naar de kerk of naar Bennema State kunt komen, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

Koffie
Wist u dat u elke zondag welkom bent om na afloop van de ochtendviering een kopje koffie of thee te drinken? Wanneer de dienst in Nieuw Perspectief plaatsvindt, is dit in de hal van de kerk. Komen we samen in de Hofkerk, dan gaan we voor de koffie naar de Hof. Een mooi moment om nog even over de dienst na te praten, om elkaar te ontmoeten of om even bij te praten.

Heilige Doop
De eerstvolgende doopzondag is op zondag 3 december. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, geef dit dan zo snel mogelijk door aan ds. Geke Westra, tel. 472520 of stuur een mailtje: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Het doopgesprek zal plaatsvinden op dinsdag 21 november, ’s avonds om 19.45 uur in de pastorie.