Zondag 3 september – 11e zondag van de zomer
Deze zondag komen we samen om half tien in de Hofkerk rond de tafel van brood en wijn. Ds. Geke Westra is onze voorganger en in het gemeenschappelijk leesrooster vinden we de lezing uit Jeremia 7:23-28 en Matteüs 17:14-20; twee teksten over geloven en het gebrek daar aan. Voor de kinderen is er vanaf vandaag weer een kinderdienst. Marieke van der Meer is vandaag onze organist.
Om half vier is er ook een viering rond het Heilig Avondmaal in Bennema State. Deze middagdienst wordt geleid door ds. P. Dijkstra uit Grou en ook hier bent u uiteraard van harte welkom!

 

Zondag 10 september – 12e zondag van de zomer
Vierden we vorige week het Heilig Avondmaal, deze zondag staat de Heilige Doop centraal. We komen samen in Nieuw Perspectief. De voorganger is ds. Geke Westra en Pieter Vos bespeelt het orgel, aanvang 9.30 uur. Het oecumenisch leesrooster noemt de lezing uit Ezechiël 33:7-11 en Matteüs 18: (1)15-20;  woorden over bepaalde verantwoordelijkheden van mensen. We hopen op een gezegende viering!

 

 

Zondag 17 september – 13e zondag van de zomer
Na de start van het seizoen op de zaterdag (zie ook de info elders) gaan we verder op de zondag met onze startviering. We komen om half tien samen in Nieuw Perspectief en staan in woord en beeld stil bij het prachtige verhaal over Zacheüs (naar Lucas 19:1-10). Tijdens de viering blijven de kinderen (in een eigen hoekje) in de kerkruimte. Onze organist is Marieke van der Meer en voorganger is ds. Geke Westra.  Welkom in ons open huis!

 

Zondag 24 september – 1e zondag van de herfst
Vandaag ontmoeten we elkaar wederom om half tien in Nieuw Perspectief. Ds. Riemer Praamsma uit Easterein is de voorganger. Het leesrooster noemt de lezing uit Jona 3:10-4:11 en Matteüs 20:1-16 over de arbeiders in de wijngaard. En Jona? Hij lijkt wel een werker van het eerste uur. Het orgel wordt bespeeld door dhr. Joop de Jong. Welkom!

 

 

Zondag 1 oktober – 2e zondag van de herfst
Op deze zg. Israëlzondag komen we samen in de Hofkerk om half tien.. Er staan twee hoofdlezingen op het leesrooster. Uit de Profeten: Ezechiël 18:1-4,25-32 en uit het Evangelie: Mattheüs 21:23-32. Een confronterend verhaal over schuldbelijdenis, omkeer en een nieuw begin (zie ook de info elders). Ds. Geke Westra is onze voorganger en dhr. Pieter Vos is de organist.  

 

Heilig Avondmaal
Nota Bene: Steeds meer mensen hebben te maken met een glutenintolerantie. Natuurlijk kan dit nooit een belemmering zijn om deel te nemen aan het avondmaal. Wij vragen u, wanneer u glutenvrij brood gebruikt, dit in een klein bakje mee te nemen naar de kerk en af te geven aan één van de diakenen of in de consistorie. We plaatsen dit bakje dan voor de kerkdienst op de avondmaalstafel en tijdens de maaltijd zal het brood u in dit bakje worden aangereikt zodat u veilig mee kunt doen.
Verder: wilt u gebruik maken van de gelegenheid om de maaltijd in de beslotenheid van een huiskamer te vieren omdat u niet meer naar de kerk of naar Bennema State kunt komen, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

Koffie

Wist u dat u elke zondag welkom bent om na afloop van de ochtendviering een kopje koffie of thee te drinken? Wanneer de dienst in Nieuw Perspectief plaats vindt, is dit in de hal van de kerk. Komen we samen in de Hofkerk, dan gaan we voor de koffie naar de Hof. Een mooi moment om nog even over de dienst na te praten, om elkaar te ontmoeten of om even bij te praten.