Zondag 17 december – 3e zondag van Advent
In deze weken van Advent kijken we - met de kinderen - uit naar het Licht. En het Kerstfeest  komt steeds dichterbij. ‘Welkom’ is het thema van deze zondag en we lezen uit Jesaja 65, 17-25 en uit Johannes 3: 22-30. Bovendien vieren we samen het Heilig Avondmaal; de tafel van samen!
Voorganger is ds. Geke Westra en het orgel wordt bespeeld door dhr. Joop de Jong.
’s Avonds om zeven uur is er, eveneens in Nieuw Perspectief, een evangelisatiedienst.  We luisteren naar het Fries Mannen Ensemble o.l.v. Jan Brens. En natuurlijk staan de liederen die gezongen worden in het teken van Advent. Marieke van der Meer ondersteunt de gemeentezang. Na afloop is er koffie/thee in de hal van de kerk.

Zondag 24 december – 4e zondag van Advent, Kinderkerstfeest en
Kerstnacht
Een zondag die bol staat van de vieringen. ’s Morgens om half tien komen we samen in Nieuw Perspectief. De vierde adventskaars wordt aangestoken. Deze zondag verhaalt van de engel Gabriël, die een bezoek brengt aan Maria en die vertelt dat ze een kind zal krijgen (Lucas 1, 26-38), een zoon!
Bij God is er een nieuw begin mogelijk. Ds. J. Baaij uit Burgum is onze voorganger en Marieke van der Meer de organist.
Om vijf uur ’s middags is er het kerstfeest voor de kinderen. Er wordt al druk gewerkt aan het kerstspel ‘Op zoek naar de herders’, dat ook in Bennema State te zien en te horen is. Het wordt vast prachtig!
En dan ’s avonds om half tien is er de jaarlijkse kerstnachtviering. We heten ds. T. Huttenga uit Burgum in ons midden welkom, met daarbij de muzikanten van de Leeuwarder Harmonie Da Capo. Het belooft een sfeervolle viering te worden. Uiteraard is er na de dienst een moment om elkaar gezegende kerstdagen toe te wensen onder het genot van chocolademelk en een kerstkrans.

Maandag 25 december – Kerstdag
Het is eerste Kerstdag en vandaag vieren we volop de geboorte van het kerstkind. En meer dan welkom is de vreugdebode (Jesaja 52, 7-10) die vrede aankondigt. Het woord van het begin (Johannes 1, 1-14) is vlees geworden.
We luisteren en zingen met Laudamus de bekende kerstliederen en staan stil bij de stal waarin het kind ter wereld kwam.
Voorganger vandaag is ds. Geke Westra en het orgel wordt bespeeld door Marieke van der Meer. Welkom op dit geboortefeest!

Zondag 31 december 2017– zondag na Kerst/Oudjaar
Om half tien komen we samen in de Hofkerk voor een dienst waarin ds. J. Paans uit Burgum zal voorgaan. In het leesrooster vinden we een lezing uit Jesaja 8:11-15 en Lucas 2:33-40; Jezus wordt door zijn ouders naar de tempel in Jeruzalem gebracht. Deze zondag is er geen kinderdienst. Marieke van der Meer is de organist.
Om half acht ’s avonds komen we nog één keer in 2017 bij elkaar voor een avondgebed. We zijn en blijven met God onderweg, ook op de drempel van het nieuwe jaar. Ds. Geke Westra is de voorganger in deze viering en Pieter Vos begeleidt de samenzang.  

Maandag 1 januari 2018 – Naamgeving/Nieuwjaar
Vanaf half elf staat de koffie klaar in de Hof en bent u in de gelegenheid elkaar al het goede toe te wensen. Het nieuwe jaar is begonnen! Om elf uur gaan we naar de Hofkerk voor een kort morgengebed. Een goede traditie!

Zondag 7 januari – Epifanie/Doop van de Heer
In deze dienst, in Nieuw Perspectief, de doopzondag van de Heer, staan we stil bij de kinderen die in het afgelopen jaar in ons midden zijn gedoopt. In de dienst noemen we nog een keer de namen van de dopelingen en geven we de doopsteentjes mee, die vanaf de doop een plekje op de gedachtenistafel hebben gehad.
We lezen samen Matteüs 3:13-17; over de doop van Jezus. In deze viering is ds. Geke Westra onze voorganger en het orgel wordt bespeeld door Joop de Jong. Welkom!

Zondag 14 januari – 2e zondag na Epifanie
Voorganger vandaag is ds. D. Posthuma uit Burgum. We komen samen in de Hofkerk. In het leesrooster lezen we over water dat verandert in wijn (Joh.2:1-11). En dan weten we: hier gaat het over het messiaanse rijk! De organist is Pieter Vos. Welkom!
’s Avonds om zeven uur is er in de Hofkerk weer een vesperviering. Elke keer een bijzonder gebeuren! Opnieuw staat het water centraal en deze keer het water van de Jordaan waarin Jezus wordt gedoopt. Voorganger is ds. G. Laan uit Veenwouden. Uiteraard doet ook het vesperkoor weer mee en zou u mee willen zingen kijk dan naar de data die elders zijn genoemd.  

Zondag 21 januari – 3e zondag na Epifanie
Deze zondag gaat het over geroepen zijn: horen, navolgen en dienen! Tenminste….zo zou het kunnen zijn. Zijn er aanmeldingen voor de Heilige Doop dan zal dit een doopdienst zijn. De voorganger is ds. Geke Westra en Marieke van der Meer begeleidt de samenzang.
Zie hieronder voor meer info rond de doop. We komen om half tien samen in Nieuw Perspectief.

Koffie
Wist u dat u elke zondag welkom bent om na afloop van de ochtendviering een kopje koffie of thee te drinken? Wanneer de dienst in Nieuw Perspectief plaats vindt, is dit in de hal van de kerk. Komen we samen in de Hofkerk, dan gaan we voor de koffie naar de Hof. Een mooi moment om nog even over de dienst na te praten, om elkaar te ontmoeten of om even bij te praten.

Heilige Doop
De eerstvolgende doopzondag is op zondag 21 januari 2018. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, geef dit dan zo snel mogelijk door aan ds. Geke Westra, tel. 472520 of stuur een mailtje: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Het doopgesprek zal plaatsvinden op donderdag 11 januari, ’s avonds om 19.45 uur in de pastorie.

Heilig Avondmaal
Nota Bene: Steeds meer mensen hebben te maken met een glutenintolerantie. Natuurlijk kan dit nooit een belemmering zijn om deel te nemen aan het avondmaal. Wij vragen u, wanneer u glutenvrij brood gebruikt, dit in een klein bakje mee te nemen naar de kerk en af te geven aan één van de diakenen of in de consistorie. We plaatsen dit bakje dan voor de kerkdienst op de avondmaalstafel en tijdens de maaltijd zal het brood u in dit bakje worden aangereikt zodat u veilig mee kunt doen.
Verder: wilt u gebruik maken van de gelegenheid om de maaltijd in de beslotenheid van een huiskamer te vieren omdat u niet meer naar de kerk of naar Bennema State kunt komen, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.