Agenda

           
19-12-2017   20.30 u. Leeskring De Hof  
20-12-2017   16.30 u. Kerstfeest 70+ De Hof  
4-1-2018   10.00 u. Ontmoeting 80+ jarigen 4e kwartaal 2017 Nw Perspectief  
8-1-2018   19.30 u. Pastoraat Nw Perspectief  
11-1-2018   19.45 u. Doopgesprek Pastorie  
12-1-2018   16.00 u. Zitting verjaardagfonds Nw Perspectief  
15-1-2018   19.45 u. Moderamen Nw Perspectief  
19-1-2018   20.00 u. Filmavond Vorming en Toerusting Nw Perspectief  
25-1-2018   09.30 u. Goedgesprekmorgen Nw Perspectief  
25-1-2018   20.00 u. Gesprekskring 30+ Swagermanstraat 40
28-1-2018     ZWO-winkel Nw Perspectief  
29-1-2018   19.30 u. Kerkenraad Nw Perspectief