Doop_avondmaal_kinderoppas

Kinderen bij de oppas?

Elke zondag is er de mogelijkheid om de jongste kinderen tot vier jaar bij de kinderoppas te brengen. Mochten we dienst hebben in Nieuw Perspectief en vind je het fijn om je kind(eren) tijdens de zegen bij je te hebben, voel je dan vrij om hen tijdens de collecte of het slotlied op te halen. Ook zij horen er helemaal bij!


Heilig Avondmaal

Steeds meer mensen hebben te maken met een glutenintolerantie. Natuurlijk kan dit nooit een belemmering zijn om deel te nemen aan het avondmaal. Wij vragen u, wanneer u glutenvrij brood gebruikt, dit in een klein bakje mee te nemen naar de kerk en af te geven aan één van de diakenen of in de consistorie. We plaatsen dit bakje dan voor de kerkdienst op de avondmaalstafel en tijdens de maaltijd zal het brood u in dit bakje worden aangereikt zodat u veilig mee kunt doen.

Verder: wilt u gebruik maken van de gelegenheid om de maaltijd in de beslotenheid van een huiskamer te vieren omdat u niet meer naar de kerk of naar Bennema State kunt komen, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.


Heilige Doop

De eerstvolgende gelegenheid voor de bediening van de Heilige Doop is op zondag 3 december. Het doopgesprek zal plaatsvinden op dinsdag
21 november, ’s avonds om kwart voor acht in de pastorie. Voor aanmeldingen graag een mailtje naar ds. Geke Westra en bellen kan natuurlijk ook.


Koffie

Wist u dat u elke zondag welkom bent om na afloop van de ochtendviering een kopje koffie of thee te drinken? Wanneer de dienst in Nieuw Perspectief plaats vindt, is dit in de hal van de kerk. Komen we samen in de Hofkerk, dan gaan we voor de koffie naar de Hof. Een mooi moment om nog even over de dienst na te praten, om elkaar te ontmoeten of om even bij te praten.