Collecten

Op zondag 3-september collecteren we voor de stichting Khula

Khula is een kleinschalig project in Kwa Zulu Natal, een provincie in Zuid-Afrika, waar voornamelijk Zulu’s wonen. De werkeloosheid op het platteland is hoog en daarnaast vormt Aids een grote bedreiging voor de jeugd. Khula heeft als doel toekomstperspectief te bieden aan kinderen door o.a. het ondersteunen van de lagere school. Veel weeskinderen op deze school zijn getraumatiseerd en de dagelijkse maaltijd van rijst en bonen op school is vaak het enige voedsel dat zij op een dag krijgen. School betekent voor deze kinderen een veilige plek. Inmiddels is een tuinproject gestart. De kinderen krijgen onderwijs in het verbouwen en verkopen van de groente. Daarnaast steunt Khula een aantal jong volwassenen door het betalen van een vervolgopleiding. De jonge vrouw op de foto is Nokukanya, zij is één van de jongvolwassenen die door de ZWO wordt gesteund. Uw gift is zeer welkom!

 

 

Zondag 10-september is de collecte bestemd voor de Jan Jochems Visserstichting Suwâld.

In 1991 is de Jan Jochums Visser Stichting in Suwâld opgericht. In het noordelijke berggebied op de Filipijnen begon Jan Jochems Visser uit Suwâld indertijd met de opvang van kansarme kinderen. Het project werd al snel uitgebreid. Inmiddels is er een campus met een lagere school, technische school, huishoudschool en een presbyteriaanse bijbelschool. Het hospitaal is bedoeld voor alle bewoners in de wijde omtrek. Het geld wat de stichting bijeenbrengt is voornamelijk bedoeld voor de eerste levensbehoeften en primaire medische zorg. Tevens financiert de stichting een vitamine project, waarmee de noodzakelijke vitamines gekocht kunnen worden om de kinderen weerbaarder te maken. Daarnaast worden er zo nu en dan speciale acties gehouden om nieuwbouw van de woonhuizen te kunnen realiseren. In de afgelopen jaren hebben vele kinderen de campus met een diploma verlaten. Al deze kinderen hebben werk gevonden en zijn hierdoor in staat een eigen bestaan op te bouwen en hun familie te helpen.

Zondag 17-september is de Startzondag.

De collecte is bestemd voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk.  
Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede, zoals Olena Hantsyak uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ons geld gaat ook naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, Christenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX

 

 

 

Zondag 24 september collecteren we voor Stg. Fier Fryslân, Leeuwarden.

Stichting Fier Fryslan biedt hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat plaats vind in relaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, partners of jongeren die verliefd zijn. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld.
Stichting Fier Fryslan gebruikt giften en donaties voor zaken die niet vergoed worden door de overheid. Voor onze Niet-Gouvernementele Organisatie en onze projecten moeten we zelf het geld bij elkaar zien te krijgen. Voor meer informatie kijk op www.fierfryslan.nl.

 

Op zondag 1-oktober is de collecte bestemd voor INLIA Groningen.

INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood.
Het betreft asielzoekers die geen recht (meer) hebben op opvang in een asielzoekerscentrum, en anders op straat hadden moeten zwerven.
INLIA ontvangt bewust geen subsidie van de Rijksoverheid omdat zij niet afhankelijk wil zijn van dezelfde Rijksoverheid die tevens verantwoordelijk is voor de uitvoering van het asielbeleid. Om deze onafhankelijkheid te kunnen blijven garanderen en tevens haar werk te kunnen blijven doen, is INLIA afhankelijk van vrijwillige bijdragen.