Adventskrans en ......

Groene takken worden gebruikt voor het maken van een krans waarvan de doorlopende takken in de cirkelvorm het symbool zijn van oneindigheid, eeuwigheid, hoop en gerechtigheid.
In de kerk staat tijdens de adventstijd dit jaar een grote groene krans met vier kaarsen .
Elke zondag steekt een kind een kaars aan en hangt een symbool aan de krans.
Ook hangt er een krans aan de kerkdeur als teken van welkom aan iedereen .
Een krans waarin heden en verleden zijn vervlochten, groen, als teken van hoop en eeuwigheid.
De liturgische bloemschikgroep maakt op 7 december adventskransen en haakt in op het adventsproject.
De kinderen op de club maken in de week voor advent allemaal op eigen wijze een krans.
Op zondag 3 december, de eerste advent, hangt de krans aan de kerkdeur en brandt de eerste kaars op de grote krans in de kerk.
Als u ieder jaar ook een krans op de deur hangt in de adventsperiode zou het fijn zijn om deze eveneens op 3 december op te hangen.
Zo zijn wij kerk in het dorp en stralen wij in deze tijd uit dat het tij keert, donker wijkt voor licht, nieuw leven wordt verwacht.

Tjalina Toren