Kinderkerstfeest

Op zoek naar de herders is de titel van het kerstspel dat de kinderen zullen gaan opvoeren tijdens het kinderkerstfeest. Dit kinderkerstfeest zal worden gehouden op zondag 24 december om 17.00 uur in Nieuw Perspectief.    zie hier de flyer die er van gemaakt is                                                                                                                                             
Wij willen kinderen, ouders, pakes en beppes en andere belangstellenden van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn!
Graag tot ziens tijdens het kinderkerstfeest!                                          
Op zaterdag 23 december 2017 zal het kerstspel ook in Bennemastate worden opgevoerd.

De leiding van de kinderdienst,

Anneke v/d Kooi, Sandra Poelstra en Marieke Breukers