Vespers

We doen dit in Hurdegaryp al meer dan 40 jaar ! Een vesper is een avondgebed. We vieren een vaste liturgie rond een centraal thema, maar deze wordt iedere maand voorbereid door een andere voorganger/pastor met zijn/haar inbreng samen met de oecumenische (PKN, Doopsgezind en Rooms Katholiek) voorbereidingsgroep.
Het zijn inspirerende momenten van samenzijn op een zondagavond; een moment van rust, een lied, tekst, stilte en gebed. Nieuwsgierig? Wees welkom! En beleef het mee.
Thema
De oecumenische voorbereidingsgroep heeft het thema  “Water”  dit seizoen centraal gesteld.
De tweede vesper is op zondag 12 november ’s avonds om 19.00 uur eveneens in de Hofkerk Rijksstraatweg 54.
Voorganger is dan Mevr. Marianne Beeke. Het onderwerp is: De zondvloed/ark van Noach.
De derde vesper is op zondag 10 december  ’ s avonds om 19.00 uur in de sfeervolle Sint Martinuskerk van de Pax Christi parochie, Hillamaweg 35 in Burgum. Voorganger is dan de heer Loek Punt. Het onderwerp is Jesaja 55.

Koor
In de Vespervieringen zingt het koor. Dit koor bestaat uit een aantal enthousiaste zangers die voor elke viering twee keer repeteren op een dinsdagavond vanaf 19.00 uur tot 19.45 uur.
Mensen die graag ‘op adhoc basis’ zingen zijn van harte welkom. Aanmelding kan via de dirigent Marieke van der Meer tel. 06-20217710. De eerste repetitie is op dinsdag 26 september in Nieuw Perspectief om 19.00 uur.
Namens de voorbereidingsgroep
Marieke van der Meer