Open (kerk)huis

In de vakantie een kerk binnenstappen gaat meestal heel makkelijk. Deze luchtige sfeer willen we ook op de zaterdag vóór de startzondag in onze gemeenten proberen.
In de eigen kerk beginnen we met een korte opening, daarna gaan we op de fiets om te kijken wat er in andere gemeenten aan programma voor jong én oud bedacht is rondom het thema:  Open Huis.
‘s Middags is er rond half één, een lunch in Hurdegaryp.
Daarvoor en daarna kunnen in de kerken van Noardburgum, Ryptsjerk, Tytsjerk en Suwâld programma‘s worden gevolgd.
Rond 15 uur sluiten wij de dag af met een korte viering in de Ontmoetingskerk in Oen-tsjerk.
Wie niet op de fiets mee kan doen, kan ook een autoroute volgen. Op eigen initiatief kan dit georganiseerd worden.

Het is de bedoeling dat we elkaar ontmoeten, niet alleen onderweg, maar ook in de deel-nemende kerken en in gesprek komen, bij een kop koffie, bij de thee, en wie weet bij een spel of met een vraag,

De voorbereidingsgroep namens PG Noardburgum, PG Suwâld, PG Tytsjerk, PG Hurde-garyp, PG Trynwâlden en PG Ryptsjerk verheugt zich erop om u, jou te ontmoeten.

Voor wie meer wil bewegen: er is ook de mogelijkheid mee te doen aan de Survival die wordt georganiseerd door het FCJT. Iedereen in de leeftijd van 8 tot 88 kan meedoen! Jullie/u kunt starten vanaf 12 uur en de startplaats is bij het restaurant De Grote Wielen. Voor de jongste deelnemers is begeleiding verplicht en de deelname is gratis.
Opgave van groepen groter dan 8 personen graag vóór 10 september bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

We hopen dat jullie een geweldige middag zullen hebben!

Van harte:  Wolkom!