Nieuwjaarsduik ......

Het begon op oudejaarsdag toen ze samen met Els en Regina een zeer succesvolle oliebollenactie organiseerden.
Op diverse plaatsen werden oliebollen gebakken en in de garage van Regina werden ze afgehaald. Er was geen vastgestelde prijs, maar in de pot kon een vrijwillige bijdrage worden gedaan voor de oliebollen. De actie bracht ruim €1200,= op.
Op Nieuwjaarsdag de Nieuwjaarsduik bij de flat aan de Easteromwei.
Alle 12 tieners waren aanwezig voor de duik.
De in Hurdegaryp zeer bekende Piet Braam was de spreekstalmeester en vertelde in het kort het doel van de reis. De korte toespraak van Piet eindigde met 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en een luid YESSSSSS en de 12 World Servants- gangers liepen het ijskoude water in.
Opvallend snel waren de eerste deelnemers er ook al weer uit maar 2 heren deden even een rondje rugslag. Op ‘de wal’ waren moeders en vaders met jassen en badhanddoeken om toch weer enige warmte te genereren. Veel toeschouwers waren getuige van de duik. De actie bracht ruim €800,= op.

Potgrondactie.
Deze actie wordt uitgevoerd tussen 6 februari en 11 februari. We gaan in deze week huis aan huis potgrond verkopen. De prijs van een zak van 40 liter zal €4,50 bedragen. Deze prijs is ook ongeveer de prijs in de winkels. Voordeel van de aankoop is, dat het thuis wordt afgeleverd. We komen dus in februari eerst met een intekenlijst om de potgrond te verkopen en gaan op zaterdag 11 maart de potgrond thuis langsbrengen bij de kopers. Voor deze actie gaan we naast de tieners ook vrijwilligers benaderen om deze actie uit te kunnen voeren.
Onderstaand het financiële overzicht van het project.

Omschrijving Verwachting Opbrengst
extra overschot project 2012   2.150,00
eigen bijdrage   6.000,00
Autowasactie 2017 350,00 1.500,00
Pepermuntactie HDG en ander dorp   1.600,00
Diverse kleine acties 150,00 700,00
Nieuwjaarsduik   500,00
Potgrond actie 2016   3.000,00
Potgrond actie 2017 1.750,00
BBQ ZWO   250,00
Kalenderactie ism ZWO   630,00
Oliebollenactie december 2016   1.150,00
Autorijschool Van Buuren   500,00
Comenius actie op school 250,00
Garderobe bij diverse activiteiten, nog in 2017 200,00 200,00
Benefietconcert   1.400,00
Fiets 11 stedentocht 2017 600,00
Flessenbonnnen, zegels, e.d. 200,00 600,00
Collectes 2017 300,00 586,31
Giften (stichtingen en fondsen, e.d.) 1.500,00  
Donaties, sponsorkaarten ed   1.700,00
Diaconie bijdragen 2016 en 2017   4.000,00
Prognose eindstand zomer 2017 5.300,00 26.466,31
Opbrengst + de verwachte opbrengsten 31.766,31
Benodigd 31.140,00